Formularz kontaktowy

    OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ ORAZ:

    Uprzejmie informujemy, że:
    1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę PPHU DEMARR Waldemar Lebelt z siedzibą w 42-165 Lipie, ul. Kasztanowa 57A, NIP: 573-143-07-75 (zwaną dalej Administratorem).
    2. Państwa dane wskazane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane na podstawie udzielonej zgody, w celu odpowiedzi na Państwa wiadomość/zapytanie – a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Administratorem, lecz jest niezbędne dla odpowiedzi przez Administratora na Państwa wiadomość/zapytanie.
    3. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@filiplebelt.com spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.